Kính gửi Quý khách hàng, dưới đây là một số quy định khi sử dụng sản phẩm AIVA – Trợ lý ảo toàn năng để giúp Quý khách thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng.

1. Quy định khóa tài khoản

Với mục đích bảo vệ khách hàng cũng như tránh khách hàng lạm dụng đăng ký 1 tài khoản và chia sẻ cho nhiều người, ChatGPT đang kiểm soát chặt chẽ các tài khoản chatGPT Plus.

Do vậy, Quý khách hàng vui lòng tuân thủ quy định về việc đăng nhập ChatGPT khi sử dụng AIVA như sau để tránh bị khoá tài khoản:

2. Chính sách hoàn hủy dịch vụ

Đối với sản phẩm AIVA – Trợ lý ảo toàn năng (tất cả các phiên bản) đã được kích hoạt thành công gửi tới Quý khách hàng sẽ KHÔNG áp dụng chính sách hoàn trả toàn bộ chi phí hoặc một phần chi phí của gói sản phẩm đã được cung cấp.

3. Chính sách nâng cấp dịch vụ

Đối với sản phẩm AIVA – Trợ lý ảo toàn năng (tất cả các phiên bản) đã được kích hoạt thành công gửi tới Quý khách hàng, Tenten.vn áp dụng chính sách thu phí nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu sử dụng phiên bản phần mềm có phí cao hơn: Quý khách hàng sẽ thanh toán với quy tắc: Giá trị gói cũ được tính phí trên ngày đã sử dụng.

Số tiền thanh toán = Chi phí chênh lệch giữa các gói + Phí gói đã sử dụng (theo ngày)

Chat Facebook