0932 121 464

Hotline Chi Nhánh 1

0767 500 778

Hotline Chi Nhánh 2

Ic,Chipset tương đương trong laptop.

Một số IC, IO, Chipset tương đương (<=>) có thể hoán đổi (>) hoặc thay thế được cho nhau.

EC Name 1 | Thay thế | EC Name 2 | Model Test
ENE
KB926QF-D3 |>| KB3926QF-D2|Toshiba L500-1Q6 LA-4982P(KSWAA)
KB3926QF-D2 |>|KB3926QF-C0| Quanta OP8
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX|B570E LZ57
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3| DV6 LX89/LX8
KB926QF E0 |>| KB926QF D3 | Lenovo G560e, LA-7012P
KB3310QF-A0 | >|KB3310QF-B0| Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 | > |KB3310QF-B0| Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 | > |KB3926QF-A2 |Quanta AT3
KB3926QF-C0 |>| KB926QF-D3 |HP DV5
KB3926QF-C0 |<->| KB3926QF-D2| Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 |>| KB930QF-A1 |Quanta R23
KB926QF-B1| >| KB926QF-C0 |Compal LA-3551P
KB926QF-B1 |>| KB926QF-D3 |Compal LA-6552P
KB926QF-D3 |>| KB926QF-C0| Lenovo G550 – Compal LA-5082P
KB926QF-E0| >| KB926QF-C0| Compal LA-6061P
KB926QF-E0| >| KB926QF-D3| Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF-E0 |>| KB926QF-D2 |Compal LA-6421P, LA-6221P
KB932QF-A0| >| KB930QF-A1| Compal LA-8712P M6-1221er
KB926QF-E0| ->| KB926QF-D3|Lenovo G555 LA-5972P
KB926QF B1 |> |KB926QF D3 | LA-6552P
KB3926QF D2 |<->| KB926QF D3 | CQ61
KB926QF D3 |>| KB926QF E0|LA-5651P
KB926QF D3 | > | KB926QF C0
KB3926QF-D2 |>| KB3926QF-C0 |Quanta UT12
KB926QF E0 | > |KB926QF D2
KB926-B1 |>| KB926-C0 | LA-3551P
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3|HP dv6-2112er DAUT1AMB6E1
KB926QF |<->| C0, C1<-> D2,D3
Nuvoton
NPCE791LA0DX |>| NPCE795PA0DX | VPCF23 MBX-243
NPCE791LA0DX| >| NPCE795LA0DX
NPCE795PAODX |>|NPCE795LAODX | Dell n5110, Intel, DQ15
NPCE781LA0DX |>| NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX |>| NPCE783LA0DX| Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG
NPCE781LA0DX |> | NPCE783LA0DX|Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG
Winbond
WPCE773 |<->| WPCE775|CQ50
WPC8763LDG |<->| WPC8769LDG| Aspire 5920G – Quanta ZD1
WPC8769LA0DG| >| WPC8769LDG |Alienware M15x – Quanta MX3(Maddog 2.5)
WPC8763LA0DG |>| WPC8769LDG| FUJITSU SIEMENS V5545
ITE
IT8500E |>| IT8512E| K50B, K40B
IT8518E HXA |>| IT8518E CXA | Lenovo IdeaPad z380
IT8500E |>| IT8502E |Asus K50IJ
IT8502E |>| IT8500E |Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E |<->| IT8512E |Asus K50IJ
IT8512E |>| IT8500E |Acer 6920
IT8511TE-BXS |>| IT8510TE-GXA| Asus X51R/RL
IT8500E |>| IT8512E | Asus K50IJ
IT8511TE BXS |>| IT8511TE BXA| Asus X59SL, F5SL.
IT8500E |>| IT8512E |Asus K50IJ
IT8518-HXA |>| IT8518-CXA| Compaq CQ58
SMSC
MEC1308-NU |>| MEC1300-NU|BONN-L BA92-05696
MEC1300-NU |<->| MEC1308-NU |Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), R519
SMSC KBC1098 |<->| SMSC MEC1308

IC Nguồn cấp trước (3V, 5V)

RT8205A = TPS51125
SN608090 = isl6237 = 51427 RT8206B
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)
MAX8734A = RT8203
max 8724 = max1908
ISL6236 <=> RT8206A
[/table]
IC Nguồn sạc: (Charger)
ISL88731=BQ24745

IC Nguồn CPU:
ISL 6266 <=> ISL 6262
ISL 62883 <=> ISL 62882

IC Sound:
ALC883 <=> ALC660

List Chipset Shared:
Chíp VGA:

G86-631-A2<=>G86-621<=>G86-620<=>G86-630<=>G86-603<=>G86-920.
G86-920-A2 <=>G86-921-A2.
GF-GO7200-N-A3 <=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7300-N-A3<=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7400-N-A3<=>GF-GO7400T-N-A3 .
QD-NVS-110M-N-A3 <=>QD-NVS-110MT-N-A3 .
G86-740-A2<=>G86-741-A2

TPS51123 <=> TR8223B <=> TPS51125 (3 in 1).

IT8985E equivalent IT8585E
ISL95855 equivalent ISL95829A
isl88732 equivalent isl88731
216-0833000 with 216-0810028
NPCE885GA0DX equivalent NPCE882GA0DX
NPCE885GA0DX equivalent NPCE795GA0DX
3B=3H RT7290AGQUF
RT6575AB 3F= 3G

 

Ký hiệu IC họ Richtek:

DJ= – RT8202AGQW
DJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16
JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16
FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16
H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= – RT8205AGQW
CK= – RT8205BGQW
CL= – RT8205CGQW
CB= – RT8205DGQW
DT= – RT8205EGQW
EM= – RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= – RT8205MGQW [RT8205CGQW]

CP= – RT8207GQW
DH= – RT8207AGQW
EF= – RT8207LGQW
J7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= – RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 – RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= – RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]

FF= – RT8208AGQW
FG= – RT8208BGQW
H8= – RT8208DGQW
30= – RT8208EGQW
31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3
A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5
A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5
JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3
A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5
K0= – RT8209NGQW
A6= – RT8209PGQW

EL= – RT8015A
DZ= – RT8113
CZ= – RT8561AGQW
D9= – RT9716AGQW
C7= – RT9293-20

Bảng mã này giúp các bạn tra nhưng IC có ký hiệu (C4=, DK=, BD=..etc.) ra tên đầy đủ của IC như (C4=RT8258, DK=RT8259, BD=RT8507….etc.)

Gồm 2 phiển bản:
MI-090424
MI-080418

RICHTEK RT5041AGQW RT5041A 2Z=1M 2Z=AE 2Z=…
RICHTEK RT8207 RT8207GQW CP= COMPLETE DDRII/DDRIII MEMORY POWER
RICHTEK RT9610AZQW RT9610AGQW RT9610A (26 FA, 26 EB, 26 ED…) QFN-8
RICHTEK MODEL CODE: EV (EV=CG EV=CA EV=DC) QFN-20
RICHTEK RT8068AZQW RT8068A 3A, (3A EC)
RICHTEK RT8202A DJ-CB DJ-CC DJ-CD DJ-CE…
RICHTEK RT8202M JJ=EH JJ=EG JJ=EC
RICHTEK RT8015B GG=CE GG=CO GG=CD GG=…
RICHTEK RT8207M J7=FA J7=FF J7=…
RICHTEK RT8208B FG=CM FG=CF FG=EE FG=…
RICHTEK RT8205M EN=EF EN=CL EN=ED EN=YM EN=…
RICHTEK RT8207A DH=ED DH=CM DH=CF DH=…
RICHTEK RT8205E DT= DT=CA DT=CB DT=CC DT=CH DT=…
RICHTEK RT8207L EF= EF=DG EF=DE EF=… IC
RICHTEK RT8209A FH=BD FH=BJ FH=BL FH=CF FH=BK FH=…
RICHTEK RT8205A CJ=BM CJ=BK CJ=AK CJ=BD CJ=…
RICHTEK RT8205BGQW RT8205B CK=EM CK=CM CK=…
RICHTEK RT8223M EQ=FJ EQ=EC EQ=DA EQ=…
RICHTEK RT8205LGQW RT8205L EM=DA EM=DB EM=DJ EM=…
RICHTEK RT8209BGQW RT8209B AO=BD A0=BJ AO=BK A0=…
RICHTEK RT8223B DS=CA DS=CF DS=BJ DS=….
RICHTEK RT8223P 20=EL 20=DF 20=FF 20=…
RICHTEK RT8239B JC=CF JC=ED JC=IC JC=EA
RT6575BGQW RT6575B (3F=1D 3F=EA 3F=FJ…) QFN-20 DUAL-CHANNEL
RICHTEK RT8171CGQW RT8171C (3L=1M 3L=2M 3L=…)
RICHTEK RT8249AGQW RT8249A (2Q=1E 2Q=1J 2Q=…)
RICHTEK RT8175A 3P=2C
RICHTEK RT8207PGQW RT8207P DDR 4b=3l
RT8299GQW RT8299ZQW RT8299 56 DD
RICHTEK RT8249CGQW RT8249C (2N=2M 2N=2A 2N=…)
RICHTEK RT8204AGQW RT8204A (JL=CE JL=BL JL=BM JL=…)
0Z= RT8812AGQW
RT6575AGQW RT6575A 3G=1D 3G=ED 3G=FK QFN-20
RT8243AZQW RT8243A (8A EE,8A EF,8A EC
RICHTEK RT8171CGQW RT8171C (3L=1M 3L=2M 3L=…)
RT8249AGQW RT8249A (2Q=1E 2Q=1J 2Q=…)
RT8815AGQW RT8815A (5U=1J 5U=1K 5U=1D 5U=…)
RT6576 6V= 6U= 6T= 6S= DZ

IC TƯƠNG ĐƯƠNG :

SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B

I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được.”

isl 6266 = isl 6262

max1902=1901=1631=1632=1633=1634

isl 62883 = isl 628823

rt 8223 = rt 8205

CJ=CB RT8205CGQW.

DT=CA

CL=BJ

CJ=CA

i/o ite 8502e = ite 8502e

ite8512e

ite8512e kxs= ite8512e kxo

ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B

PM6686 = TPS17020

UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)

tps51125= rt8205= rt8223

SN0608098 tương đương ISL6236

Charger ISL88731=BQ24745

max 1999= max8734

1: RT8206B = ISL 6237

2: MAX8734A = RT82032=MAX1999=RT 8203

3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)

4: I/O… KB926QF D3 = KB926QF CO

KB3926QF D3= KB3926QF

RT8205(A) = TPS51125%

Ef=de 41j ——————- rt8207lgqw

cj=cl 40w ——————- tps51125

*CHÚ Ý :

TPS51125A=TPS51125

IC TPS51125A có thể thay cho ic tps51123=8223A

KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3
KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5
KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23
KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P
KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P
KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P
KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
WPCE773 = WPCE775
WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3
NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG
IT8500E = IT8502E Asus K50IJ
IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E = IT8512E Asus K50IJ
IT8512E = IT8500E Acer 6920
IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)

  1. i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512e
  2. ite8512e kxs= ite8512e kxo
  3. KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
  4. KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (
  5. KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
  6. KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
  7. KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
  8. KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
  9. KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
  10. KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
  11. KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
  12. KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
  13. KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
  14. KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
  15. Winbond1
  16. WPCE773 WPCE775
  17. WPC8763LDG WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
  18. WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
  19. nuvoTon,
  20. NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
  21. NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
  22. NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
  23. ITE
  24. IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
  25. IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
  26. IT8502E IT8512E Asus K50IJ
  27. IT8512E > IT8500E Acer 6920
  28. IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
  29. SMSC2
  30. MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
  31. Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
   IT8500E = IT8502E = IT8512E
   WPCE775 = WPC773
   WPC8763 = WPC8769
   SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
   J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)I/O… KB926QF D3 = KB926QF COKB3926QF D3= KB3926QF
  1. ENE
   KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
   KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
   KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
   KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
   KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
   KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
   KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
   KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
   KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
   KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
   KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
   KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
   Winbond
   WPCE773 WPCE775
   WPC8763LDG WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
   WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
   nuvoTon
   NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
   NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
   NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
   ITE
   IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
   IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
   IT8502E IT8512E Asus K50IJ
   IT8512E > IT8500E Acer 6920
   IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
   SMSC
   MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
  2. RT8205A=TPS51125
  3. ISL62366=RT8206A
  4. ISL6268=APW7318
  5. TPS51117=RT8209B ao=ca AO=BM AO=CD AO=CA AO=BG AO=BG AO=CB AO=BL. AO=BG AO=BH 40. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,
  6. TPS51116=RT8207 ISL6227=APW7108
  7. TPS51125=RT8205B=UP6182
  8. TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG(20=el,20=df,20=ef…….rt8223p)eq=cg,eq=dm,eq=do,eq=dd=da=dc=dkrt8223m RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
  9. P2805MF=G5933
  10. SN608090=ISL6237=TPS51427=RT8206B
  11. ISL6237=MAX17020=MAX8778=TPS51427=RT8206B
  12. PM6686=TPS17020=isl6236=rt8206a
  13. U1585QQAG(EM=EC)=51123A=RT8223P(EQ=XX)
  14. MAX8734A=RT8203
  15. MAX1908=MAX8724
  16. ISL88731=BQ24745
  17. ISL6266=ISL6262
  18. ISL62883=ISL62882
  19. ALC660=ALC883
  20. RT8223=51123
  21. (DH=CH)=(DH=CA)=RT8207 CP=DD,CP=CF,DH=EA,CP=AJ(DH=,CP=)
  22. W8769=W8763
  23. SN608090=ISL6236=51427=RT8206B
  24. KB9206QF C0,D2,D3 ARE INTERCHANGEABLE
  25. IT8500E=IT8512=IT8502
  26. ISL6262=ISL6266
  27. ISL62883=ISL628823
  28. RT8205(A)=RT8223
  29. RT8206B=ISL62373
  30. ITE8512EKXS=ITE8512EKXO
  31. MAX8734A=RT82032
  32. J493(G966-93)RT9018B(DELL VOSTRO 1015) ES=EF ES=CL ES=DD
  33. (EF=DE 41J)=RT8207LGQW EF-EF-DE-. EF=CM EF=CG EF=CF EF EF=CM EF=DG EF=DE EF=CG EF=DF
  34. (CJ=CL 40W)=TPS51125
  35. PM6686=TPS17020
  36. UP1585QQAG(MARKED EC EM)=TPS51123A=RT8223P(MARKED EQ=) RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
  37. RT8205(A0=TPS51125%
  38. EF=DE 41J—————RT8207LGQW
  39. CJ=CL 40W———— TPS51125
  40. TPS51125A=RT8205BGQW=(CK=CD C47)
  41. RT8209A=FH=CG CU1 FH=EE,FH=CC,FH=DD,FH=CL,FH=8JFH=CF,
  42. RT8204C H6=CH,H6=CB,H6=CG,H6=BE,H6=CC ETC JOX RT8204BGQW (FR=AH FR=AM FR=
  43. RT8205=TPS51125
  44. SN10504=SN0608098 RHBR
  45. MAX1908=MAX8724
  46. ISL6266=ISL6262
  47. RT8205=RT8223

2.CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
G86-920-A2 = G86-921-A2
GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
G86-740-A2 = G86-741-A2
GM45 = GL40
HM55 = HM57
HM65 = HM67
216-8018 = 216-8020
216-4026 > 216-4024 > 216-4022
216PABGA13F = 216PACGA14F
216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG

216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG

216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
216-0674024 = 216-0674026
216-0707007 = 216-0707001
216-0707001 = 216-0707011
216-0707005 = 216-0707009
216-0707009 = 216-0707005
216-0707011 = 216-0707001
218S4PASA14G = 218S4PASA13G
218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG

216-0772003 = 216-0772000

 

 

Chat Facebook